Kontakt

Lučka uprava Vukovar
Parobrodarska 5,32000 Vukovar, Hrvatska

Ured ravnatelja:
Telefon: + 385 (0)32 450 255
Fax: + 385 (0)32 450 258
E-mail: office@port-authority-vukovar.hr

Odjel pravnih,općih i kadrovskih poslova:
Telefon: + 385 (0)32 450 257
Telefon: + 385 (0)32 450 263
Fax: + 385 (0)32 450 258
E-mail: office@port-authority-vukovar.hr

Odjel strućno-tehničkih poslova:
Telefon: + 385 (0)32 450 264
Fax: + 385 (0)32 450 136
E-mail: office@port-authority-vukovar.hr

Odjel komercijalno-marketinških poslova:
Telefon: + 385 (0)32 450 264
Fax: + 385 (0)32 450 136
E-mail: office@port-authority-vukovar.hr