Programi rada,financijski planovi i izvješća


Programi rada Lučke uprave Vukovar

 1.  Izmjenjeni godišnji plan rada i financijski plan LUV  za 2017

 2.  Godišnji plan rada i financijski plan LUV  za 2017

 3.  Izmjenjeni godišnji plan rada i financijski plan LUV za 2016
 
 4.  Godišnji plan rada i financijski plan Lučke uprave Vukovar za 2016

 5.  Godišnji plan rada i financijski plan Lučke uprave Vukovar za 2015.

 6.  Izmjenjeni godišnji plan rada i financijski plan LUV za 2015.

 7.  Godišnji operativni program za Obž za 2015

 8.  Godišnji operativni program za Vsž za 2015
Izvješća Lučke uprave Vukovar

 1.  Poslovno  izvješće o radu i financijsko  izvješće  Lučke uprave Vukovar  za 2016

 2.  Poslovno  izvješće o radu i financijsko  izvješće  Lučke uprave Vukovar za 2015
 
 3.  Poslovno  izvješće o radu i financijsko  izvješće  Lučke uprave Vukovar za Obž za 2015
 
 4.  Poslovno  izvješće o radu i financijsko  izvješće  Lučke uprave Vukovar za Vsž za 2015

 5.  Prihodi i rashodi za 2015

 6.  Bilješke uz financijsko izvješće za  2015

 7.  Bilanca za 2015
     
 8.  Izvješće o radu lučkih korisnika za  2015

 9.  Poslovno  izvješće o radu i financijsko  izvješće  Lučke uprave Vukovar za 2014

10. Poslovno  izvješće o radu i financijsko  izvješće  Lučke uprave Vukovar za Obž za 2014

11. Poslovno  izvješće o radu i financijsko  izvješće  Lučke uprave Vukovar za Vsž za 2014

12. Izvješće o radu lučkih korisnika za  2014

13. Pr-Ras-Npf I Bilanca za 2014

14. Bilješke uz financijsko izvješće za  2014Izvješća neovisnog revizora

1.Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2016
2.
Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2015