Pozivi na dostavu ponuda

Pozivi na dostavu ponuda

21.09.2017. Poziv na dostavu ponuda - Studija opravdanosti davanja koncesije na terminalu za pretovar i skladištenje rasutih tereta-možete preuzeti  ovdje

30.05.2017. Ponovljeni postupak - Poziv na dostavu ponuda -Prilagodba postojećih vezova u putničkom pristaništu u Aljmašu-možete preuzeti ovdje.
                     
                       Projektno rješenje priveza pristana-možete preuzeti  ovdje.           

                       Troškovnik -Prilagodba postojećih vezova u putničkom pristaništu u Aljmašu-možete preuzeti  ovdje


19.05.2017. Poziv na dostavu ponuda -Prilagodba postojećih vezova u putničkom pristaništu u Aljmašu-možete preuzeti ovdje. PONIŠTEN 30.05.2017.
                     
                       Projektno rješenje priveza pristana-možete preuzeti  ovdje.           

                       Troškovnik -Prilagodba postojećih vezova u putničkom pristaništu u Aljmašu-možete preuzeti  ovdje


09.05.2017. Poziv na dostavu ponuda - Sanacija prilazne ceste u luci Vukovar-možete preuzeti  ovdje
                     
                      Tehnički opis -Sanacija prilazne ceste u luci Vukovar-možete preuzeti  ovdje.           

                      Troškovnik -Sanacija prilazne ceste u luci Vukovar-možete preuzeti  ovdje


03.05.2017. Natječajnu dokumentaciju za zakup poslovnog prostora na PO-3-VK možete preuzeti ovdje.

10.02.2017. II. Pojašnjenje  poziva na dostavu ponuda - Premije osiguranja možete preuzeti  ovdje
 
09.02.2017. I. Izmjena poziva na dostavu ponuda - Premije osiguranja možete preuzeti  ovdje
                       I. Izmjena  Troškovnika - Premije osiguranja - možete preuzeti  ovdje
                       Opis- I. Izmjena  poziva na dostavu ponuda - Premije osiguranja možete preuzeti  ovdje
                       I. Pojašnjenje  poziva na dostavu ponuda - Premije osiguranja možete preuzeti  ovdje

06.02.2017. Poziv na dostavu ponuda - Premije osiguranja možete preuzeti  ovdje
                      Troškovnik - Premije osiguranja možete preuzeti ovdje

25.01.2017. Poziv na dostavu ponuda  za telekomunikacijske usluge-mobilna telefonija možete preuzeti ovdje.

25.01.2017. Troškovnik za telekomunikacijske usluge-mobilna telefonija možete preuzeti ovdje.